MENU

Supervize

Supervizi jsem měla možnost studovat prostřednictvím postgraduálního teoretického a výcvikového studijního programu Supervizor v pomáhajících profesích na FHS Univerzity Karlovy (akreditovaný EACS – evropskou asociací pro supervizi a koučování).

Supervizi považuji za důležitou součást poradenství, psychoterapie, sociální práce a všech pomáhajících profesí.

Vnímám ji jako bezpečný prostor pro reflexi toho co, jak a proč v práci s klienty děláme. Je to způsob, jak se zastavit, přemýšlet, reflektovat a otevřít své pochyby, tápání, jistoty, uspěchy i emoce, a zejména je to prostor pro hledání zdrojů, možností a nových cest.

Po vzájemné dohodě lze supervizi zacílit na různé oblasti – podpůrnou, vzdělávací, rozvojovou či případovou supervizi, a domluvit její vhodnou formu.

Nabízím supervizi:

  • Individuální
  • Skupinovou případovou supervizi (bálintovské skupiny)

Reference:

Centrum Anabell, z.ú. Ostrava
Domov pro děti, které potřebují okamžitou pomoc Náruč – Diakonie
Renarkon o.p.s.
Terenní programy ARKA CZ, z.s.
Národní pedagogický institut