MENU

Terapie

Vycházím z psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického směru, který se zaměřuje na zvyšování vnímavosti a porozumění vztahu k sobě samému i ostatním lidem. Snažím se rozvíjet citlivost k vnitřním konfliktům, vést k nahlížení na svůj život s větším pochopením, přijetím a zvyšovat pocit osobní svobody.

Dynamická psychoterapie je založená na respektujícím, bezpečném a autentickém vztahu v rámci kterého je možné si otevřeně a vážně povídat. Takový vztah se nějakou dobu vytváří, aby bylo možné sdílet i niterné věci. Takové sdílení sebou mnohdy přináší úlevu, zmírnění potíží a vede k lepšímu poznání sebe sama. Protože to, jací jsme „venku“, takoví budeme i v terapii. V terapii bude možné o tom mluvit a více tomu porozumět.

Věřím v důležitost vnitřní proměny, ve změnu v pohledu na sebe, v dobrodružství při objevování svých vnitřních konfliktů, v radost z nalezení vnitřního klidu a v sílu sebe-uzdravování.

Využívám také prvky kognitivně-behaviorální terapie, zejména v práci se závislostní problematikou, například v rámci prevence relapsu.

S čím Vám mohu pomoci:

  • Problémy v mezilidských vztazích
  • Depresivní a úzkostné stavy
  • Poruchy sebehodnocení
  • Problémové užívání alkoholu, drog. Látkové i nelátkové závislosti a poruchy impulzivního jednání
  • Poruchy příjmu potravy

Některé životní etapy znovu nebo silněji otvírají otázky na které chceme znát odpověď, vybízejí k prozkoumávání, pochopení, dořešení, uzavírání dřívějších trápení, nejasných pocitů prázdna, smutku a odcizení. Lidé do terapie často přicházejí v období změn, ztráty, při pocitu stagnace nebo naopak překvapivého zrychlení či opakování podobných situací v životě.

Pokud chcete porozumět svým těžkostem ve vztazích, prozkoumat svou roli v partnerství, rodině, poprat se s novými výzvami nebo dlouhodobými starostmi, je vstup do terapie dobrou možností.

Nabízím:

  • Individuální poradenství a psychoterapii
  • Rodinné a párové poradenství

Individuální terapie probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za 14 dní. V individuální terapii si víc povídáme, společně sdílíme pocity, fantazie, hledáme souvislosti mezi současnými problémy a dřívějšími zkušenostmi a je-li chuť, pracujeme i se sny. Smyslem naší práce nebude jen odhalit problém a porozumět obtížím, ale především nalézt a podpořit schopnost prožívat pocity naplnění a spokojenosti ve vašem životě.

Rodinná terapie, párové poradenství probíhá v podobných intervalech jako individuální terapie. Může jí i doplňovat. Má i spoustu stejných aspektů, ale více se zde soustředíme na způsob komunikace, vztahování a porozumění mezi jednotlivými členy společenství.